4 Şubat 2009 Çarşamba

JMC (Java Media Component) ile Basit Java Video Player

JavaFx kullanmadan java video oynatıcısı yazmak mümkün. Ancak ilk önce www.javafx.com sitesinden JavaFX SDK'yı indirin. Netbeans versiyonu kendi dizininde javafx'i barındırır. Bu yüzden JavaFX SDK'yi seçiyoruz (C: diskine kurmanız işinizi kolaylaştırır). Windows da Bilgisayarımı sağ tıklayıp özellikleri seçiyoruz. Burdan gelişmiş sekmesine ordan da ortam değişkenlerinden sistem değişkenlerin den path değişkenini çift tıklıyorsunuz. Satırın en sonuna noktalı virgül ekleyerek JavaFX SDK'nın yolu+\lib\desktop\ ekliyoruz. Bende bu C:\javafx\lib\desktop şeklindedir. Bunu yapmamızın nedeni video programının birkaç dll dosyasına ihtiyacı var. Aslında dll dosyalarını programımız bulup yükleyebilirdi. Ancak jmc.dll dosyası diğer dll leri kendisi yükleyecek şekilde yapılandırılmış. Dolayısıyla bu girişim hata ile sonuçlanıyor. Eğer program Netbeans gibi bir ide yerine komut satırından çalıştırılacaksa jmc.jar dosyası class-path'e eklenmeli. IDE kullananlar ne yapacağını biliyordur diye tahmin ediyorum :) Programın bazı açıklamalarını okumanızı tavsiye ederim. Fazla vaktim olmadığından sadece bazı durumları açıkladım.

import com.sun.media.jmc.Media;
import com.sun.media.jmc.MediaProvider;
import com.sun.media.jmc.control.VideoControl;
import com.sun.media.jmc.control.VideoRenderControl;
import com.sun.media.jmc.event.BufferDownloadListener;
import com.sun.media.jmc.event.BufferDownloadedProgressChangedEvent;
import com.sun.media.jmc.event.DurationChangedEvent;
import com.sun.media.jmc.event.MediaDurationListener;
import com.sun.media.jmc.event.MediaSizeListener;
import com.sun.media.jmc.event.MediaStateEvent;
import com.sun.media.jmc.event.MediaStateListener;
import com.sun.media.jmc.event.SizeChangedEvent;
import com.sun.media.jmc.event.VideoRendererEvent;
import com.sun.media.jmc.event.VideoRendererListener;
import com.sun.media.jmc.track.MediaTrack;
import com.sun.media.jmc.type.ContainerType;
import com.sun.media.jmc.type.ProtocolType;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.beans.PropertyChangeEvent;
import java.beans.PropertyChangeListener;
import java.net.URI;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;

/**
*
* @author Tamer
*/
public class Main {

 public Main() {

   JFileChooser chooser = new JFileChooser("D:/filimler/stargate/1/SG.A.05.01/");
   if (chooser.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
     URI resource = chooser.getSelectedFile().toURI();
final MediaProvider mediaProvider = new MediaProvider(resource); // Media akışı (streamming) kullanmak istyorsanız başına // (açıklama) ekleyin.


     //final MediaProvider mediaProvider = new MediaProvider(URI.create("http://sun.edgeboss.net/download/sun/media/1460825906/1460825906_2956241001_big-buck-bunny-640x360.flv")); // Media akışı (streamming) kullanmak istyorsanız başına // (açıklama) ekleyin.
//      System.out.println(mediaProvider.getCapabilities());
//      System.out.println(mediaProvider.getControls());
//      System.out.println(mediaProvider.getCurrentPlayCount());
//      System.out.println(mediaProvider.getDuration());
//      System.out.println(mediaProvider.getMediaTime());
//      System.out.println(mediaProvider.getName());
//      System.out.println(mediaProvider.getPlayCount());
//      System.out.println(mediaProvider.getRate());
//      System.out.println(mediaProvider.getSource());
//      System.out.println(mediaProvider.getStartTime());
//      System.out.println(mediaProvider.getStopTime());

     mediaProvider.addBufferDownloadListener(new BufferDownloadListener() {

       public void mediaDownloadProgressChanged(BufferDownloadedProgressChangedEvent arg0) {
         System.out.println(arg0.getProgress());
       }
     });
     mediaProvider.addMediaDurationListener(new MediaDurationListener() {

       public void mediaDurationChanged(DurationChangedEvent arg0) {
         System.out.println(arg0);
       }
     });
     mediaProvider.addMediaSizeListener(new MediaSizeListener() {

       public void mediaSizeChanged(SizeChangedEvent arg0) {
         System.out.println(arg0);
       }
     });
     mediaProvider.addMediaStateListener(new MediaStateListener() {

       public void endOfMediaReached(MediaStateEvent arg0) {
         System.out.println(arg0);
       }

       public void playerStarted(MediaStateEvent arg0) {
         System.out.println(arg0);
       }

       public void playerStopped(MediaStateEvent arg0) {
         System.out.println(arg0);
       }

       public void playerRepeated(MediaStateEvent arg0) {
         System.out.println(arg0);
       }

       public void stopTimeReached(MediaStateEvent arg0) {
         System.out.println(arg0);
       }
     });
     mediaProvider.addPropertyChangeListener(new PropertyChangeListener() {

       public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt) {
         System.out.println(evt.getPropertyName());
       }
     });
     VideoControl control = mediaProvider.getControl(VideoControl.class);
     final JComponent videoPane = control.getVideoPane();
     videoPane.setIgnoreRepaint(true);
     final JFrame window = new JFrame();
     window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
     window.add(videoPane);
     window.pack();
     window.setVisible(true);
     //control.setResizeBehavior(VideoControl.ResizeBehavior.Stretch);
//      System.out.println(videoPane.getIgnoreRepaint());
     window.addMouseListener(new MouseAdapter() {

       @Override
       public void mouseClicked(MouseEvent e) {
         if (e.getClickCount() == 2) {
           if (GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getDefaultScreenDevice().getFullScreenWindow() != null) {
             GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getDefaultScreenDevice().setFullScreenWindow(null);
             window.dispose();
             window.add(videoPane);
             window.setIgnoreRepaint(false); // Tam ekran apisi için gerekli
             videoPane.setIgnoreRepaint(false);
             window.setUndecorated(false);
             window.setResizable(true);
             window.pack();
             window.setVisible(true);
           // AWTUtilities.setWindowShape(window, new Ellipse2D.Float(0, 0, 500, 500)); // Pencereyi belirli bir şekle ayarlar. Ancak window.setUndecorated(true); olarak ayarlanmalıdır.
           } else {
             window.dispose();

Hiç yorum yok: